Przejdź do treści strony Przejdź do stopki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

14 68 87 017

Przemoc w rodzinie:

Niebieska linia

Przeciwdziałanie przemocy jest dla naszej instytucji sprawą ważną, na dowód tego przystąpiliśmy do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie dołączył do ponad tysiąca instytucji skupionych wokół idei zawartych w Polskiej Deklaracji w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
/przyjęta w 1995 roku/

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych.

2.CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.

3.DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.

4.KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.

5.KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą.

6.KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7.KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Nasza strona internetowa używa plików cookies dla poprawy użyteczności witryny. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Dowiedz się więcej

Rozumiem

do góry